K L Y S E T - 2023

Under höstmötet 28.10.2023 är det dags att dela ut vandringspriset KLYSET. Ta tillfället i akt och uppmärksamma en duktig ledare i just din kår! Beskrivningen och kriterierna för vandringspriset hittar ni nedan.

Ansökan lämnas in här nedan elektroniskt. Sista ansökningsdagen är 1.10!

 

Klyset är ett båtbeslag, som oftast är fäst vid relingen både i fören och aktern på båtar och skepp av alla format. Dess uppgift är att hålla förtöjningstrossar och ankarkättingar på plats, hindra att relingen tar skada av skavande trossar och kättingar. Den är stark och väl fästad vid relingen. Den skall vara väl avrundad för att inte heller trossarna och kättingarna skall ta skada. Den skall tåla stora påfrestningar och vara rätt dimensionerad för sin uppgift.

Samma egenskaper skall scoutledaren som får vandringspriset KLYSET inneha:

  • vara sammanhållande
  • inneha en stark men smidig personlighet
  • vara sin uppgift vuxen – alltid redo
  • vara medlande till sin natur
     

1. Scoutledaren skall på ett särskilt sätt ha visat sig ha förmåga att fungera som en sammanhållande person för sin scoutgrupp.

eller
 

2. Scoutledaren skall genom sitt uppförande och agerande skapa gemenskap i hela kåren, gruppen, lägret eller varhelst hon/han verkar.

eller
 

3. Scoutledaren skall till sin natur vara ett exempel för såväl yngre som äldre scouter. För personen skall orden ”alltid redo” vara ett beskrivande uttryck.

eller
 

4. Scoutledaren skall ha åtagit sig och genomfört ett betydande ansvarsuppdrag eller ett projekt för sin kår eller sin region. Uppdraget skall ha varit märkbart betydande för kårens/regionens fortsatta verksamhet.

 

Mottagaren av priset får sitt namn och datum ingraverat i vandringspriset. Dessutom får varje mottagare ett litet klys, som hon/han kan behålla som ett personligt minne.

 

Skriv siffran 2 med bokstäver: