Finlands Svenska Scouter r.f. samarbetar med Svenska Folkskolans Vänner för att kunna erbjuda våra medlemmar ett intyg med en studiepoängsrekommendation för följande utbildningar: 

 

Grundutbildning för scoutledare, 6,5 sp

Båtförarkurs, 5 sp

Skärgårdskepparkurs, 3 sp

Skepparkurs, 10 sp

Akelautbildning, 1,5 sp

Kaptensutbildning, 1,5 sp

Lotsutbildning, 1,5 sp

Gruppledarutbildning för explorerscouter, 10 sp

Intyget kan användas som bas i diskussionen med den egna läroinrättningen om det är möjligt att kompensera t.ex. valfria kurser med en studiepoängsatt kurs arrangerad av Finlands Svenska Scouter r.f. i samråd med Svenska Folkskolans Vänner. För att få intyget bör du ha utfört alla moduler som hör till utbildningen och haft godkänt i tenten (ifall en sådan hör till utbildningen). 

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om intyget :

Ansökningsformulär

Skriv siffran 8 med bokstäver: